Vecākiem

Iespēja saņemt profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas:
-par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem.
-par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
-par bērnu audzināšanas un disciplinēšanas jautājumiem.
Visiem pieaugušajiem tiek piedāvāta programma,
kuras ietvaros var apgūt datora un interneta lietošanas pamatprasmes.
Dienas centrs kā droša vieta, kur atstāt bērnus ( no 7 gadiem un vecākus).