Vecākiem

Iespēja saņemt profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas:

Visiem pieaugušajiem tiek piedāvāta programma,
kuras ietvaros var apgūt datora un interneta lietošanas pamatprasmes.
Dienas centrs kā droša vieta, kur atstāt bērnus ( no 7 gadiem un vecākus).