Pakalpojumi

Bērniem un jauniešiem

Vecākiem

Iespēja saņemt profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas:

Visiem pieaugušajiem tiek piedāvāta programma, kuras ietvaros var apgūt datora un interneta lietošanas pamatprasmes.
Dienas centrs kā droša vieta, kur atstāt bērnus ( no 7 gadiem un vecākus).

Senioriem

Iespēja saņemt profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas: