Mārupes atklātās galda tenisa sacensības „Mārupes kauss 2018”

Mārupes atklātās galda tenisa sacensības
Mārupes kauss 2018”

NOLIKUMS

 I Mērķis un uzdevumi

 • Popularizēt galda tenisu Mārupes novada iedzīvotāju vidū.
 • Veidot stabilas galda tenisa spēles tradīcijas novadā.
 • Veicināt novada galda tenisa spēlētāju meistarības pilnveidošanu.
 • Dažādot iedzīvotāju aktīvās atpūtas iespējas.
 • Noskaidrot labākos galda tenisa spēlētājus dažādās vecuma grupās.

II Organizatori

 • Mārupes novada Sporta centrs, Dienas centrs „Švarcenieki” un playtables.lv.
 • Sacensību tiesnese Laura Pavāre.

III Laiks un vieta

10.novembrī plkst.11.00 Tīraines sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē.

IV Programma

Sacensību norises kārtība:

 • 10.20-10.50 dalībnieku reģistrācija, iesildīšanās, sacensību sistēmas izveidošana;
 • 11.00 sacensību atklāšana un dažādas aktivitātes ar galda tenisa elementiem;
 • 11.20 sacensību sākums.
 • Pēc sacensībām apbalvošana (veicināšanas balvas visiem dalībniekiem).

V Dalībnieki

Mārupes novada iedzīvotāji un viesi, kuri nav aktīvi Latvijas galda tenisa reitinga sacensību dalībnieki.

Sacensības norisināsies trijās vecuma grupās:

 • Vecākā grupa: 2000.g.dz. un vecāki
 • Vidējā grupa: 2001.- 2006.g.dz.
 • Jaunākā grupa: 2007.g.dz. un jaunāki

Vecuma grupas var tikt mainītas atbilstoši faktiski pieteiktiem dalībniekiem.

VI Pieteikšanās

Līdz 9.novembrim plkst.17.00 interneta vietnē www.svarcenieki.lv vai www.marupe.lv pieteikšanās forma lapas apakšā

Precīzāka informācija: 29594004 (Gatis) vai 29250626 (Raimonds).

VII Sacensību noteikumi un vērtēšana

 • Sacensības notiks pēc vispārējiem galda tenisa noteikumiem.
 • Sacensību spēļu kārtība tiks paziņota sacensību norises dienā, atkarībā no dalībnieku skaita.
 • Ja meiteņu/sieviešu skaits mazāks par 4, tad spēlē kopā ar zēniem/vīriešiem, bet tiek vērtētas atsevišķi.
 • Spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem (2:0 vai 2:1).
 • Par uzvaru spēlē tiek piešķirti 2 punkti, par zaudējumu – 1 punkts, par neierašanos uz spēli vai apzinātu nespēlēšanu – 0 punkti.
 • Ja diviem vai vairākiem spēlētājiem grupā ir vienāds punktu skaits, tad skatās: savstarpējo spēļu rezultātus; setu attiecību savstarpējās spēlēs; punktu attiecību savstarpējās spēlēs. Ja arī tad nevar noskaidrot uzvarētāju, tad tādā pašā secībā skatās pretendentu spēļu rezultātus ar pārējiem grupas dalībniekiem.

VII Apbalvošana

 • Pirmo trīs vietu ieguvēji gan zēniem/vīriešiem, gan meitenēm/sievietēm tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem un organizatoru sarūpētām balvām, bet pārējie sacensību dalībnieki ar organizatoru sarūpētām veicināšanas balvām.

IX Citi noteikumi

 • Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un sarīkošanu sedz sacensību organizētāji.
 • Par dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki.
 • Dalībnieki tiks nodrošināti ar raketēm un bumbiņām spēļu laikā.
 • Līdzi jāņem maiņas apavus.
 • Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori ir tiesīgi mainīt nolikumu, par to iepriekš brīdinot.

Pieteikšanās forma