Mārupes atklātais galda tenisa turnīrs bērniem un jauniešiem „Mārupes kauss 2019”

NOLIKUMS

I. Mērķis un uzdevumi

 • Popularizēt galda tenisu bērnu un jauniešu vidū.
 • Rosināt bērnus un jauniešus lietderīgi pavadīt brīvo laiku.
 • Dot iespēju jauniešiem realizēt savas dotības un spējas.
 • Noskaidrot meistarīgākos galda tenisistus Mārupes novadā.

II. Organizatori

 • Mārupes novada Sporta centrs, Dienas centrs „Švarcenieki” un playtables.lv.
 • Sacensību tiesnese Laura Pavāre.

III. Laiks un vieta

23. novembrī plkst. 10.00 Tīraines sporta kompleksā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē.

IV. Programma

Sacensību norises kārtība:

 • Plkst.10.00-11.00 dalībnieku reģistrācija, sacensību sistēmas izveidošana, iesildīšanās;
 • Plkst.11.20 sacensību sākums;
 • Pēc sacensībām apbalvošana (veicināšanas balvas visiem dalībniekiem).

V. Dalībnieki

Mārupes novada bērni, jaunieši un viesi, kuri nav aktīvi Latvijas galda tenisa reitinga sacensību dalībnieki.

Sacensības norisināsies trijās vecuma grupās:

1) 2008.gadā dzimušie un jaunāki

2) 2002.-2007.gadā dzimušie

3) 2001.gadā dzimušie un vecāki

Vecuma grupas var tikt mainītas atbilstoši faktiski pieteiktiem dalībniekiem.

VI. Pieteikšanās

Līdz 22.novembrim interneta vietnē svarcenieki.lv vai marupe.lv

Precīzāka informācija: 29594004 (Gatis) vai 29250626 (Raimonds).

VII. Sacensību noteikumi un vērtēšana

 • Sacensības notiks pēc vispārējiem galda tenisa noteikumiem.
 • Sacensību spēļu kārtība tiks paziņota sacensību norises dienā, atkarībā no dalībnieku skaita.
 • Ja meiteņu skaits mazāks par 4, tad spēlē kopā ar zēniem, bet tiek vērtētas atsevišķi.
 • Spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem (2:0 vai 2:1).
 • Par uzvaru spēlē tiek piešķirti 2 punkti, par zaudējumu – 1 punkts, par neierašanos uz spēli vai apzinātu nespēlēšanu – 0 punkti.

Ja diviem vai vairākiem spēlētājiem grupā ir vienāds punktu skaits, tad skatās: savstarpējo spēļu rezultātus; setu attiecību savstarpējās spēlēs; punktu attiecību savstarpejās spēlēs. Ja arī tad nevar noskaidrot uzvarētāju, tad tādā pašā secībā skatās pretendentu spēļu rezultātus ar pārējiem grupas dalībniekiem.

VIII. Apbalvošana

 • Pirmo trīs vietu ieguvēji gan zēniem, gan meitenēm tiks apbalvoti ar kausiem, diplomiem un organizatoru sarūpētām balvām, bet pārējie sacensību dalībnieki ar organizatoru sarūpētām veicināšanas balvām.

IX. Citi noteikumi

 • Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un sarīkošanu sedz sacensību organizētāji.
 • Par dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki.
 • Dalībnieki tiks nodrošināti ar raketēm un bumbiņām spēļu laikā.
 • Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori ir tiesīgi mainīt nolikumu, par to iepriekš nebrīdinot.

Līdzi jāņem maiņas apavus!!!

>>> Reģisrtrēties šeit <<<