Velo punkts

Velo punkts

[slideshow]

Eiropas Savienības Lauku atbalsta programmas Leader ietvaros, Lauka atbalsta dienests (LAD) ir izvērtējis un atbalstījis Mārupes novada Domes Dienas centru „Švarcenieki” un „Tīraine” iesniegtos projektus, kuru īstenošana dod iespēju paplašināt un uzlabot novada iedzīvotāju aktivitāšu iespējas gan fiziskas atpūtas, gan intelektuālas pilnveidošanās jomās. Projekti tiek īstenoti.

Projekta ietvaros plānots iegādāties velosipēdus, kas tiks izmantoti Dienas centru klientu vajadzībām, attīstot jau esošo labo pieredzi organizēt velobraucienus vairāku dienu garumā sezonas laikā, kā arī īsākus izbraucienus ikdienā. Šāda veida Dienas centru materiālās bāzes paplašinājums sniegs iespējas velobraucienos piedalīties klientiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuriem līdz šim tādas iespējas nebija, jo izbraucienos bērni un jaunieši devās ar personīgajiem velosipēdiem. Savukārt sociāli neaktīvu jauniešu iesaistīšana šādos pasākumos veicinās savstarpējās komunikācijas uzlabošanos. Bez tam projekts paredz pie Dienas centriem izvietot jaunas velonovietnes. Ar projekta starpniecību tiks veikta arī fiziski aktīvas atpūtas popularizēšana, kas ir efektīva metode bērnu un jauniešu pasivitātes un mazkustīgas brīvā laika pavadīšanas novēršanai. Tāpat projekts paredz iegādāties multimediju projektoru, pārnēsājamu ekrānu ar statīvu, portatīvu datoru, tāfeli un statīvu ar nolūku organizēt dažādas apmācības un seminārus, paplašināt atpūtas un izklaides iespējas (kopīga kino skatīšanās, koncertu ierakstu klausīšanās u.c.), uzrunājot gan jauniešu auditoriju, gan pensijas vecuma personas, kas jau sadarbojas ar Dienas centriem, apgūstot iemaņas un prasmes, kas saistītas ar informācijas tehnoloģijām. Kvalitatīvs tehniski materiālais nodrošinājums sniedz arī iespēju piesaistīt  brīvprātīgos ar plašāku interešu loku, lai aizvien uzlabotu līdzšinējo Dienas centru aktivitāšu apjomu un kvalitāti.

Projekta līdzfinansējumu 25% apmērā no attiecināmajām izmaksām sniedza Mārupes novada Dome.

Esam pateicīgi katram par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu, gan biedrībai “Pierīgas partnerība”, kas tika izveidota, lai varētu īstenot pieeju šai lauku atbalsta programmai, gan visiem, kas iegulda un ieguldīs savu enerģiju šī projekta īstenošanā.