Projekts „Vienoti atšķirībās”

Projekts „Vienoti atšķirībās”

2010. gada vasarā sadarbībā ar Latvijas bērnu fondu Mārupes novada bērniem ar veselības problēmām un bērniem ar mazākām iespējām Dienas centru „Švarcenieki” un „Tīraine” darbinieku vadībā projekta „Vienoti atšķirībās” ietvaros bija lieliska iespēja doties uz piedzīvojumu un atpūtas nometni Mežezerā.

Nometnes tēma bija ”Bagātību sala” – bagātības, kas mums ir apkārt. Nometni uzsākot, bērni tika iepazīstināti ar nometnes struktūru un leģendu par Bagātības salu, uz kuras meklēsim bagātības, un par Bagātību veci, kurš uzmana, lai Bagātību salā viss noritētu veiksmīgi un katru dienu bērni varētu noglabāt bagātības, ko paņemt līdzi no nometnes.

Dienu iesākot, bērni saņēma vēstuli no Bagātību veča. Vēstule katru reizi tika nogādāta neparastā veidā – atnesa kāds nezināms cilvēks, tika atrasta uz taciņas vai piezvanīja pats Bagātību vecis. Vēstules teksts vēstīja un deva atgriezenisko saiti par iepriekšējo dienu un sniedza ieskatu gaidāmās dienas aktivitātēs.

Dienas beigās bērniem tika dota iespēja dalīties par dienas laikā piedzīvoto un noglabāt bagātību čemodānā interesantāko un spilgtāko dienas notikumu, tādejādi atskatoties uz dienā piedzīvoto un dodot iespēju saskatīt labo un pozitīvo, ko var mācīties no katras dienas.

Visas nometnes laikā bērniem bija iespēja arī veidot saraksti ar Bagātību veci, viņam uzrakstot vēstuli, uz kuru bērns arī saņēma atbildes.

Rezultātā ar katru dienu bērni arvien labāk un labāk mācēja saskatīt tās lietas, kas viņiem konkrētajā dienā bija izdevušās vislabāk un ko no dienā piedzīvotā varētu paņemt kā bagātību turpmākajām dienām. 

Pateicamies Latvijas Bērnu Fondam par atbalstu un sadarbību.