Jaunmārupes bērni un jaunieši kustībā

Jaunmārupes bērni un jaunieši kustībā

Projekts, kas tapis ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, tika uzsākts 2009.gada nogalē un tā īstenošana notika pusgadu ilgā laika posmā. Projekta ietvaros Dienas centram bija iespēja iegādāties inventāru, kas ilgstoši kalpotu kā materiālā bāze Dienas centra tālākās darbības nodrošināšanai un aktivitāšu pilnveidošanai. Tāpat neatsverams ieguvums ir ne vien materiālās lietas, bet arī iespēja aktīvākajiem Dienas centra apmeklētājiem gūt praktisku pieredzi dažādu spēļu turnīru plānošanā un organizēšanā, kas tika rīkoti projekta ietvaros. Projekta sniegtais finansiālais atbalsts ļāva iegādāties saliekamu volejbola laukumu, bumbas un komandas iezīmējošus uzmetņus, kas nodrošinās aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju Dienas centra apmeklētājiem vasaras un pavasara sezonā ārpus Dienas centra telpām. Uz fizisku aktivitāti vērsta ir arī iegādātā, pie televizora pieslēdzamā spēļu konsole Nintendo Wii, kas ir laba alternatīva tradicionālajām datorspēlēm. Viena no visnoslogotākajām aktivitātēm Dienas centrā tagad ir profesionāls galda futbols, kas tāpat ir minētā projekta atbalstīta iecere.  Projekta ietvaros tika atvēlēti arī līdzekļi sacensību organizēšanai, kurās aktīvi tika izmantots iegādātais inventārs. Dažādu spēļu turnīru organizēšanas iespēju uzskatām par visveiksmīgāk realizēto projekta mērķi socializācijas ziņā, jo tas deva iespējas attīstīt prasmes, kuras nepieciešamas pozitīvai komunikācijai un veiksmīgai kontaktu dibināšanai, kā arī palīdzēja organizēšanā iesaistītajiem jauniešiem novērtēt ieguldītā darba rezultātus.