Dienas centra vienkāršota renovācija

[slideshow]

Mārupes novada Dienas centrā „Švarcenieki” turpinās remontdarbi – Lauku atbalsta dienesta programmas ietvaros tiek īstenots projekts “Dienas centra “Švarcenieki” telpu vienkāršota renovācija”. Dienas centru plānots atvērt 1. novembrī.