GRAFIKAS IZSTĀDE GRAFIKAS

RADI SAVU GRAFIKU UN PIEDALIES

GRAFIKAS IZSTĀDĒ

GRAFIKAS

Dienas centra Švarcenieki radošajā darbnīcā darini grafikas pie mākslinieces Elīnas Alkas.

Iespējamās grafikas tehnikas: linogriezums, sausā adata, kologrāfija, monotipija.

Darinātie mākslas darbi tiks izstādīti izstādē, kuras norises laik vēl tiks precizēts!