Senioriem

-Visiem senioriem tiek piedāvāta programma, kuras ietvaros apgūst datora un interneta lietošanas pamatprasmes.
-Iespēja apgūt nūjošanas prasmes pie sertificēta nūjošanas aktivitāšu vadītāja.
-Iespēja piedalīties Dienas centra rīkotajās radošajās darbnīcās.

Iespeāja saņemt profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas:

-Par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem.
-Par dažadiem jautājumiem, kas saistīti ar sadzīves lietām (par rēķiniem, iesniegumiem, jauniem noteikumiem u. tml.