par mumsDienas centrs "Švarcenieki" ir
Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienība,
kas dienas laikā sniedz psihosociālo palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību,
izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas
Mārupes novada iedzīvotājiem.

Darba laiks: darba dienās no 11:00 - 19:00
(bērniem un jauniešiem 13:00 - 19:00)

Skolēnu brīvlaikos no 9:00 - 17:00

Fotogrāfijā ir attēlots Dienas centrs. Pie tā ir novietotu daudz velosipēdi. Ir vasara. Divi cilvēki pārbauda velosipēdus.