GRAFIKAS IZSTĀDE GRAFIKAS

RADI SAVU GRAFIKU UN PIEDALIES GRAFIKAS IZSTĀDĒ Dienas centra Švarcenieki radošajā darbnīcā darini grafikas pie mākslinieces Elīnas Alkas. Iespējamās grafikas tehnikas: linogriezums, sausā adata, kologrāfija, monotipija. Darinātie mākslas darbi tiks izstādīti izstādē, kuras norises laik vēl tiks precizēts!