Vecākiem

  •             Iespējams saņemt profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas:

           par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem,

          par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem,

          par bērnu audzināšanas un disciplinēšanas jautājumiem.

  •       Visiem pieaugušajiem tiek piedāvāta programma, kuras ietvaros var apgūt datora un interneta lietošanas pamatprasmes.
  •       Dienas centrs kā droša vieta, kur atstāt bērnus (no 7 gadiem un vecākus),