Par mums

Dienas centrs “Švarcenieki” ir Mārupes novada Domes Sociālā dienesta struktūrvienība, kas dienas laikā sniedz psihosociālo palīdzību, sociālo prasmju un iemaņu attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas Mārupes novada iedzīvotājiem.

Darba laiks: darba dienās no 11:00 – 19:00 (bērniem un jauniešiem 13:00 – 19:00)

Skolēnu brīvlaikos no 9:00 – 17:00

tel. 29594004