Senioriem

  • Visiem senioriem tiek piedāvāta programma, kuras ietvaros apgūst datora un interneta lietošanas pamatprasmes.
  • Iespēja apgūt nūjošanas prasmes pie sertificēta nūjošanas aktivitāšu vadītāja.
  • Iespēja piedalīties dienas centra rīkotajās radošās darbnīcās.
  • Katru nedēļu Dienas centrā  pulcējas Mārupes pensionāru apvienības Jaunmārupes ciema rokdarbu grupiņa.
  • Vajadzības gadījumā ir iespējams saņemt profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas:

             – par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem,

            –  par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar sadzīves lietām saistītos (neskaidrību gadījumos par rēķiniem, iesniegumiem, jauniem noteikumiem u.tml.)[slideshow]