Velo kross “Lībera kauss 2018, 2.posms” 1. septembrī

Mārupes novada sporta svētki 2018
Velo kross “Lībera kauss 2018, 2.posms

Nolikums.

 1. Mērķis un uzdevumi
 • Popularizēt un veicināt riteņbraukšanas sportu Mārupes novadā;
 • Turpināt riteņbraukšanas tradīcijas Mārupes novadā;
 • Iesaistīt riteņbraukšanā, iespējami daudz dažādu vecuma un dzimuma, Mārupes novada iedzīvotājus;
 • Noskaidrot labākos velokrosa riteņbraucējus katrā vecuma grupā.
 1. Vieta, laiks un vadība 
 • Sacensības notiek 2018. gada 1. septembrī plkst.11.00 (reģistrācija no pl.10.00),  Jaunmārupe, starts no Jaunmārupes pamatskolas Mazcenu aleja 4a.
 • Sacensības organizē un vada Mārupes novada Domes sporta centrs un Dienas centri „Tīraine” un „Švarcenieki” sadarbībā ar Mārupes novada Jaunatnes Domi.
 • Trase – asfalts, grants un zemes celiņi- Jaunmārupes dabas parkā un gar Pavasara  ūdenskrātuvi.
 1. Vecumgrupas

Sacensībās piedalās Mārupes novada riteņbraucēji, kā arī viesi no citiem novadiem.

Dalībnieku grupa Vecuma grupa Distance
Meitenes/
Zēni
2014.g.dz – vai jaunāki 400 m (asfalts)
Meitenes/
Zēni
2012.-2013.g.dz. 1. km (asfalts)
Meitenes/
Zēni
2010.-2011. g.dz. 2. km- viens aplis (grants un zemes celiņi)
Meitenes/
Zēni
2008.-2009. g.dz 2.km -iens aplis (grants un zemes celiņi)
Meitenes/
Zēni
2006.-2007.g.dz. 4. km-divi apļi (grants un zemes celiņi)
Meitenes/
Zēni
2004.-2005. g.dz. 4. km-divi apļi (grants un zemes celiņi)
Jaunieši
 
2002.-2003. g.dz. 12. km-seši apļi (grants un zemes celiņi)
Juniori
 
2000.-2001. g.dz. 12. km-seši apļi (grants un zemes celiņi)
Sievietes/
Vīrieši
1999. g.dz. un vecāki 12. km-seši apļi (grants un zemes celiņi)

  Svarīgi:

– sacensību organizatori patur tiesības apvienot vai izveidot papildus dalībnieku grupas atbilstoši pieteikušajiem dalībniekiem, tai skaitā nodalot meitenes no zēniem vai sievietes no vīriešiem.
– sacensību organizatori patur tiesības mainīt trašu garumus atbilstoši faktiskajiem apstākļiem.

 1. Vērtēšana
 • Dalībnieki tiks vērtēti pēc iebraukšanas finišā.
 • Meitenes un zēni atsevišķi.
 1. Papildus noteikumi
 • Dalībniekiem atļauts veikt distanci, stumjot velosipēdu pie rokas.
 • Dalībnieks var startēt tikai vienā vecuma grupā, bet jaunāks dalībnieks var startēt vecākā vecumgrupā.
 • Katram dalībniekam obligāti jāvelk aizsargķivere, bez ķiveres vai ar neaiztaisītu ķiveri dalībnieks tiek diskvalificēts.
 1. Apbalvošana

 Tiks apbalvoti ar medaļām 1-3 vietas ieguvēji katrā no dalībnieku grupām (zēnus un meitenes vērtējot atsevišķi).

Visi zēnu un meiteņu grupu dalībnieki 2004. dzimuši un jaunāki, neatkarīgi no ieņemtās vietas saņem veicināšanas balviņu.

 Ar ceļojošiem Lībera kausiem tiks apbalvoti trīs vecāko  grupu veiksmīgākie Mārupes velobraucēji sumējot divus posmus 1. septembrī. 

 1. Pieteikumi

 Pieteikumi jāiesniedz  interneta vietnē www.svarcenieki.lv līdz 31. augustam pl. 20. 00

Vai reģistrējoties sacensību dienā līdz pl.10.30

 1. Informācija dalībniekiem

 Pēc sacensībām obligāti jāatgriež dalībnieku  numuri sacensību organizatoriem.

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošnai sacensību organizatoru vajadzībām.

Sacensību rezultāti minot dalībnieka vārdu un uzvārdu tiks publicēti interneta vietnē www.marupe.lv un www.svarcenieki.lv .

Sacensību dalībnieks vai bērniem likumiskais pārstāvis (vecāki) ar parakstu apliecina, ka:

 • uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanas laikā un iespējamām traumām sacensībās,
 • viņam ir zināma sacensību programma un nolikuma saturs un viņš tiem piekrīt.
 1. Izdevumi

 Dalība sacensībās ir bez maksas.

                                                                                           

Info: www.svarcenieki.lv, www.marupe.lv  vai zvanot Gatim Vācietim tel. 29594004

Reģistrēties šeit

20,254 thoughts on “Velo kross “Lībera kauss 2018, 2.posms” 1. septembrī